Przejdź do treści

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW

Smart Fire Protection

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PROJEKTOWANIE • UZGODNIENIA • WYKONANIE • SERWIS

OFERTA WSPÓŁPRACY

Operat przeciwpożarowy

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej

Przegląd instalacji przeciwpożarowych i gaśnic

Warunki ochrony przeciwpożarowej
(PAB, PZT, PT)

Uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Symulacje komputerowe CFD

Projektowanie i realizacja instalacji przeciwpożarowych

Opinia UDT dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Plany ewakuacji, podręczny sprzęt gaśniczy, oznakowanie

Audyt/ konsultacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Ćwiczenia ewakuacyjne

Outsourcing obowiązków z zakresu ppoż.

Szkolenia przeciwpożarowe i BHP

Ocena zagrożenia wybuchem (OZW)

Impregnacja ogniochronna tkanin i wykładzin

Zaufali nam:

Zainteresowała Cię oferta?