Przejdź do treści

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW

Audyty konsultacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Masz wątpliwości czy w budynku jest bezpiecznie? Zastanawiasz się czy obiekt stwarza zagrożenie dla przebywających w nim ludzi?
Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków są zobowiązani zapewnić wymagany przepisami prawa poziom bezpieczeństwa pożarowego. Nieświadomość oraz zaniedbania w zakresie ochrony przeciwpożarowej mogą skutkować powstaniem warunków zagrażających życiu i zdrowiu ludzi. Przeprowadzenie analizy stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu ma na celu wykrycie nieprawidłowości oraz wskazanie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo.

Co oferujemy?
Przeprowadzimy kompletną analizę stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku. Weźmiemy pod uwagę zarówno wymagania techniczne jak i organizacyjne. Dowiesz się, czy w budynku można bezpiecznie funkcjonować. Otrzymasz zestawienie nieprawidłowości występujących w budynku, z zastrzeżeniem tych których usunięcie jest konieczne niezwłocznie. Pomożemy Ci również ustalić kto jest odpowiedzialny za zaniedbania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Dlaczego my?
  • Wykonaliśmy już kilkanaście audytów stanu ochrony przeciwpożarowej.
  • Pomogliśmy w ustaleniu odpowiedzialności z zaniedbania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
  • Pomogliśmy usunąć nieprawidłowości, które zostały wskazane w audycie.
  • Z nami wykonasz 100% swoich obowiązków.
  • Gwarancja?
    Zapewniamy 24-miesięczną gwarancję na opracowaną przez nas dokumentację.