Przejdź do treści

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW

Ocena zagrożenia wybuchem (OZW) i dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW)

Czy proces technologiczny w Twoim zakładzie wymaga wykorzystania substancji mogących tworzyć mieszaniny wybuchowe? Czy magazynujesz substancje, które mogą stwarzać zagrożenie wybuchem?
Jeżeli prowadzisz zakład, w którym prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w którym materiały takie są magazynowane – należy dokonać oceny zagrożenia wybuchem. Należy to do obowiązków inwestora, projektanta lub użytkownika decydującego o procesie technologicznym.

Co oferujemy? Przeprowadzimy analizę pod kątem ilościowym i jakościowym w zakresie wykorzystywanych w zakładzie materiałów oraz procesów technologicznych. Na tej podstawie stwierdzimy czy konieczne jest opracowanie oceny zagrożenia wybuchem. Opracowana przez nas ocena zagrożenia wybuchem (OZW) ma na celu:
 • wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
 • wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem
 • przygotowanie części graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej,
 • wskazanie czynników mogących zainicjować zapłon.
 • W sytuacji gdy w wyniku oceny zagrożenia wybuchem potwierdzone zostanie występowanie stref bądź pomieszczeń zagrożonych wybuchem należy podjąć działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego instalacji/procesu. W tym celu przygotujemy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW).
  Dlaczego my?
 • Tworzymy zespół składający się ze specjalistów z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie procesów stwarzających zagrożenie wybuchowe oraz rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 • Bierzemy odpowiedzialność za wszystkie rekomendacje przedstawione w dokumentacji.
 • Nasza zaangażowanie – Twoje bezpieczeństwo.
 • Gwarancja?
  Opracowania przez nas dokumentacja jest zgodna z obowiązującymi aktami prawnymi oraz normami. Bierzemy pełną odpowiedzialność za zawarte w OZW lub DZPW zapisy.