Przejdź do treści

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej

Szukasz firmy, która wykona ekspertyzę stanu ochrony przeciwpożarowej?
Planujesz projekt, budowę, przebudowę lub zmianę sposobu użytkowania budynku? Czy w istniejącym budynku występują warunki techniczne, które powodują, że zostaje on uznany za zagrażający życiu ludzi?
W sytuacji przebudowy, zmiany sposobu użytkowania lub usuwania stanu zagrożenia życia ludzi stosuje się obowiązujące przepisy techniczno-budowlane i przeciwpożarowe. Faktem jest, że spełnienie wszystkich obowiązujących przepisów ww. przez budynek istniejący (np. powstały na przełomie XX i XXI w.) jest niemożliwe. Dlatego wyjściem z sytuacji jest uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych.

Co oferujemy? Zespół osób, a w śród nich rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawca budowlany jest w stanie przygotować ekspertyzę stanu ochrony przeciwpożarowej, która spełni 3 funkcje, a mianowicie:
 • wskaże rozwiązania techniczne pozwalające na zapewnienie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w budynku;
 • przedstawi i uzasadni, których wymagań (przepisów) budynek nie jest w stanie spełnić;
 • uwzględni aspekt ekonomiczno-techniczny.
 • Zajmiemy się opracowaniem ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej. Następnie otrzymasz od nas projekt dokumentu do zapoznania się oraz wniesienia ewentualnych uwag. Po tym jak ustalimy ostateczną formę ekspertyzy, zajmiemy się uzgodnieniem warunków ochrony przeciwpożarowej z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. To nie koniec naszej współpracy! Pomożemy również w realizacji wymagań, które zostaną przedstawione w ekspertyzie.
  Dlaczego my?
 • Kompleksowo pomożemy Ci w rozwiązaniu problemu.
 • Doświadczenie pozwoli nam przedstawić Ci optymalne rozwiązania.
 • Będziemy reprezentować Cię przed Komendantem Wojewódzkim PSP.
 • Gwarancja?
  Gwarantujemy, że ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej opracowana przez nas zostanie pozytywnie uzgodniona z Komendantem Wojewódzkim PSP.