Przejdź do treści

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW

Przeglądy instalacji przeciwpożarowych i gaśnic

Czy zbliża się termin wykonania przeglądów przeciwpożarowych?
Jesteś właścicielem lub zarządcą budynku, w którym występują urządzenia przeciwpożarowe i chcesz zlecić wykonanie przeglądów w najbliższym czasie?

Co oferujemy?
Kompleksowo wykonujemy przeglądy i czynności konserwacyjne następujących instalacji:
 • Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe
 • Hydranty zewnętrzne
 • Gaśnice
 • Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
 • Systemy oddymiania klatek schodowych
 • Systemy oddymiania garaży
 • Systemy sygnalizacji pożarowej
 • Przeciwpożarowe wyłączniki prądu
 • Drzwi i bramy przeciwpożarowe
 • Systemy detekcji CO i LPG (+kalibracja detektorów)
 • Systemy detekcji wycieku gazu w kotłowniach
 • Instalacje tryskaczowe
 • Przeciwpożarowe zbiorniki wody
 • Pompownie przeciwpożarowe
 • Dlaczego my?
  • Kompleksowo wykonamy przeglądy, a w razie konieczności stosowne naprawy.
  • Zaoszczędzisz czas wybierając jedną firmę, która rozwiąże wszystkie problemy.
  • Zlecając nam obsługę kompleksową uzyskasz rabat na całość zlecenia.

  Gwarancja?
  Przeglądy i czynności konserwacyjne są wykonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i kompetencje. Przeprowadzanie przez nas próby, badania, pomiary są wykonywane przy wykorzystaniu urządzeń i przyrządów posiadających stosowne certyfikaty.