Przejdź do treści

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW

Plany ewakuacji, podręczny sprzęt gaśniczy, oznakowanie przeciwpożarowe i ewakuacyjne

Chcesz wyznaczyć kierunki ewakuacji oraz prawidłowo rozmieścić podręczny sprzęt gaśniczy? Pozornie proste kwestie nieraz wymagają dogłębnej analizy, a w szczególności:
 • wyznaczenie kierunków i dróg ewakuacyjnych;
 • rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego;
 • oznakowanie obiektu znakami przeciwpożarowymi i ewakuacyjnymi.
 • Jeżeli jedna z powyższych kwestii budzi Twoje wątpliwości – dobrze trafiłeś. Przy planowaniu ewakuacji należy wziąć pod uwagę warunki techniczne występujące w budynku, a także organizacyjne. Często mamy do czynienia z co najmniej dwoma kierunkami ewakuacji. Co w przypadku gdy jedna z dróg ewakuacyjnych jest okresowo niedostępna? Należy wyznaczyć alternatywną drogę ewakuacji?

  Co oferujemy?
  Na wszystkie wyżej postawione pytania odpowiemy i pomożemy w zaplanowaniu ewakuacji z budynku. Nasze działania bazują na wyznaczeniu dróg ewakuacyjnych, tych które w sytuacji zagrożenia faktycznie mogą zostać wykorzystane. Przygotujemy plany ewakuacyjne i rozmieścimy je w budynku, aby w razie wątpliwości każdy użytkownik wiedział gdzie się znajduje i jak dostać się w miejsce bezpieczne. Na podstawie planów wykonamy oznakowanie wskazujące m.in. kierunki ewakuacji, wyjścia ewakuacyjne, ale także miejsca lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych. Pomożemy w doborze i rozmieszczeniu podręcznego sprzętu gaśniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Dlaczego my?
 • Zaplanowaliśmy ewakuację z kilkudziesięciu obiektów w całej Polsce.
 • Wykonaliśmy oznakowanie ewakuacyjne i przeciwpożarowe kilkudziesięciu budynków.
 • Sprawdzimy czy występujące w budynku oznakowanie spełnia określone wymagania.
 • Kompleksowo pomożemy Ci w rozwiązaniu problemu.
 • Pozwolimy Ci zaoszczędzić czas.
 • Gwarancja?
  Wszystkie wykonane przez nas czynności są zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi oraz zasadami wiedzy technicznej.