Przejdź do treści

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW

Symulacje komputerowe CFD

Potrzebujesz symulacji CFD rozwoju pożaru?
Chcesz sprawdzić czy zaprojektowany system oddymiania skutecznie usunie dym? Jedną z metod jest przeprowadzenie komputerowej symulacji, której celem jest weryfikacji przyjętych rozwiązań projektowych. Na tej podstawie sporządzony zostaje raport, w którym zawarte zostają informacje o skuteczności danego systemu.

Co oferujemy?
Przeprowadzenie symulacji CFD, której celem jest sprawdzenie czy przyjęte rozwiązania projektowe są prawidłowe. W przypadku stwierdzenia przez nas, że system jest nieskuteczny, pomożemy w doprowadzeniu instalacji do zgodności z obowiązującymi przepisami. Zajmiemy się skorygowaniem założeń projektowych oraz przeprowadzeniem kolejnych symulacji CFD.

Dlaczego my?
  • Dysponujemy specjalistami w dziedzinie symulacji CFD.
  • Dysponujemy sprzętem, który w krótkim czasie pozwala na wykonywanie symulacji.
  • Szeroka wiedza w zakresie technicznych środków bezpieczeństwa pożarowego pozwala na uniknięcie błędów na etapie projektu.