SYMULACJE ROZWOJU POŻARU

Symulacje rozwoju pożaru bazujące na numerycznej mechanice płynów (CFD) stanowią narzędzie wspomagające projektowanie systemów oddymiania. Ponadto pozwalają na weryfikację istniejących rozwiązań projektowych w zakresie oddymiania. Wykonujemy symulacje rozwoju pożaru, których wyniki zostają opisane w specjalnie przygotowanym raporcie.