Przejdź do treści

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW

Opinia UDT dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Zamierzasz uruchomić stację ładowania samochodów elektrycznych?
Czy planujesz wybudować stację ładowania samochodów elektrycznych o mocy do 22 kW lub punkt ładowania o dużej mocy powyżej 22 kW? Jeżeli odpowiedź brzmi tak, to pamiętaj, że stacje ładowania i punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w zakresie ich bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji podlegają badaniom technicznym przeprowadzanym przez UDT. Badanie takie zostaje przeprowadzone na Twój wniosek, który zawiera szereg załączników, a w śród nich opinię o spełnieniu wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Co oferujemy?
Zajmujemy się przygotowaniem opinii o spełnieniu wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, którą przygotowuje rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Co do zasady opinię wystawiamy dla wybudowanej stacji, potwierdzając spełnienie wymagań przeciwpożarowych. W przypadku projektowanych stacji i punktów ładownia również przygotowujemy opinię, na podstawie której zrealizujesz budowę stacji/punktu ładownia samochodów elektrycznych.

Dlaczego my?
  • Czas – opracowanie opinii dla stacji/punktu ładowania trwa 7 dni roboczych.
  • Kwalifikacje – opracowaniem opinii zajmują się osoby posiadające stosowne uprawnienia oraz doświadczenie.
  • Uświadomienie – udzielimy Ci niezbędnych wskazówek wpływających na bezpieczne użytkowanie stacji lub punktu ładowania.
  • Gwarancja?
    Bierzemy 100% odpowiedzialność za wykonaną przez nas pracę stąd dajemy gwarancję jakości. Na etapie składania wniosku możesz zwrócić się do nas z prośbą o pomoc merytoryczną.