Przejdź do treści

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW

Warunki ochrony przeciwpożarowej (PAB, PZT, PT)

Chcesz skonsultować lub zlecić opracowanie koncepcji bezpieczeństwa pożarowego dla projektowanego budynku?
Jesteś architektem/projektantem i masz wątpliwości lub chcesz zlecić przygotowanie warunków ochrony przeciwpożarowej dla nowopowstającego budynku? Każdy projekt architektoniczno-budowany (PAB), projekt techniczny (PT), czy projekt zagospodarowania terenu (PZT) powinien zawierać dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu.

Co oferujemy?
Pomożemy w wypracowaniu optymalnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Opracujemy warunki ochrony przeciwpożarowej dla danego budynku. W toku wzajemnej współpracy uzgodnimy projekty z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Dlaczego my?
  • Współpracujemy z biurami architektonicznymi od kilku lat.
  • Opracowaliśmy warunki ochrony przeciwpożarowej dla kilkudziesięciu budynków.
  • Konsultujemy rozwiązania w trakcie budowy