SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE

Obowiązkiem pracodawcy jest ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Dokonać tego można podczas opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Co więcej pracodawca ma obowiązek zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

Jeżeli zależy Ci na tym aby Twoi pracownicy znali budynek, w którym pracują, a w razie wystąpienia zagrożenia potrafili odpowiednio zareagować – zwróć się do nas, a przeprowadzimy kompleksowe szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.  Przygotujemy część teoretyczną, której celem będzie przekazanie pracownikom podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Następnie przeprowadzimy ćwiczenia praktyczne, podczas których wszyscy będą mieli możliwość użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. 

Skontaktuj się z nami – zadzwoń lub napisz.