PLANOWANIE I ORGANIZACJA EWAKUACJI

Obowiązek praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji spoczywa na Właścicielach lub Zarządcach obiektów przeznaczonych dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami.  Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji w budynkach użyteczności publicznej powinno odbyć się co najmniej raz na 2 lata.
W przypadku szkół, przedszkoli, domów studenckich oraz obiektów o podobnym przeznaczeniu próbną ewakuację należy przeprowadzić co najmniej raz na rok, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników. 

Jeżeli jest dla Ciebie ważne bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie powinieneś dopilnować aby ewakuacja przebiegała w sposób bezpieczny oraz skuteczny.  

Opracujemy dla Ciebie strategię ewakuacji na wypadek wystąpienia zagrożenia. Zorganizujemy próbną ewakuację, z której sporządzimy raport podsumowujący. Dowiesz się jakie kroki należy podjąć aby usprawnić proces ewakuacji.  Znalezienie
i wyeliminowanie błędów podczas ćwiczeń zwiększy szansę na bezpieczną ewakuację w warunkach prawdziwego zagrożenia.