Przejdź do treści

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW

Planowanie ewakuacji

Chcesz zorganizować próbą ewakuację?
Czy jesteś zobowiązany do przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji? Nie wiesz jak prawidłowo przeprowadzić ćwiczenia, tak aby spełniły cel któremu służą? Nie wiesz czy jesteś zobowiązany do organizacji próbnej ewakuacji

Co oferujemy?
Na wszystkie powyższe (i nie tylko) pytania odpowiemy i przygotujemy plan ćwiczeń ewakuacyjnych. Przeprowadzimy szkolenie dla personelu wyznaczonego do organizacji ewakuacji w budynku. Zgłosimy planowane ćwiczenia do Komendanta Miejskiego (Powiatowego) PSP – zgodnie z wymaganiami. Przy wykorzystaniu środków pozoracji zasymulujemy zagrożenie w budynku. Po zakończeniu ćwiczeń ewakuacyjnych sporządzimy raport, w którym znajdziesz między innymi podsumowanie i rekomendacje na kolejne ćwiczenia.

Dlaczego my?
  • Mamy doświadczenie w planowaniu oraz organizacji ewakuacji ludzi z budynków biurowych oraz produkcyjno-magazynowych.
  • Wiemy jak wygląda ewakuacja podczas realnego zagrożenia.
  • Dysponujemy sprzętem pozwalającym na pozorację zagrożenia.
  • Po przeprowadzeniu ewakuacji opracowujemy raport podsumowujący ćwiczenia.