Przejdź do treści

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW

Merytoryczne wpisy na bloga

Klasyfikacja wyrobów budowlanych z uwagi na reakcję na ogień

Klasa reakcji na ogień wyrobów budowalnych Bezpieczeństwo ekip ratowniczych oraz osób przebywających w obiekcie w znacznym stopniu zależy od rodzaju zastosowanych w nim materiałów. Poniższy artykuł będzie dotyczył głównie tematyki związanej z wyrobami budowlanymi. Wyrób budowlany to każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości… Czytaj dalej »Klasyfikacja wyrobów budowlanych z uwagi na reakcję na ogień

Bezpieczeństwo pożarowe stacji ładowania pojazdów z silnikiem elektrycznym

  • admin 

Wstęp Rozwój technologii w różnych branżach na całym świecie przybiera coraz szybszego tempo, a co za tym idzie równolegle z nim powstają coraz to bardziej specyficzne zagrożenia. Jedną z najbardziej prężnie rozwijających się dziedzin przemysłu jest produkcja elektrycznych samochodów osobowych ale także autobusów czy samochodów ciężarowych. Jak oceniają specjaliści już za klika – kilkanaście lat samochody elektryczne… Czytaj dalej »Bezpieczeństwo pożarowe stacji ładowania pojazdów z silnikiem elektrycznym

Pożar w ujęciu teoretycznym cz. 3

  • admin 

Sposoby transportu ciepła Procesowi spalania towarzyszy uwolnienie energii, która w postaci ciepła oddawana jest do otoczenia. Zjawisko przekazywania energii cieplnej występuje tylko od ośrodka o temperaturze wyższej do ośrodka o temperaturze niższej. w warunkach pożaru wyróżniamy 3 sposoby transportowania ciepła do otoczenia.  Pierwszym jest promieniowanie cieplne pochodzące od płomieni, gorących gazów pożarowych, nagrzanych ścian oraz przedmiotów. Na skutek… Czytaj dalej »Pożar w ujęciu teoretycznym cz. 3

Pożar w ujęciu teoretycznym cz. 2

  • admin 

Rozprzestrzenianie się dymu Produktem ubocznym powstającym podczas spalania materiału palnego jest dym. Na skutek oddziaływania źródła ciepła zmienia się gęstość powietrza atmosferycznego w środowisku pożaru. Różnica gęstości powoduje powstanie siły wyporu, która z kolei wpływa na powstanie różnicy ciśnień. Powyższy algorytm bezpośrednio odpowiada za ruch dumy w pomieszczeniu. Powstająca różnica ciśnień jest… Czytaj dalej »Pożar w ujęciu teoretycznym cz. 2

Pożar w ujęciu teoretycznym cz. 1

  • admin 

Przebieg pożaru w pomieszczeniu Pożary wewnętrzne powstające w pomieszczeniach, wydzielonych przestrzeniach są przedmiotem badań od wielu lat po dzień dzisiejszy. Opracowano skomplikowane równania charakteryzujące rozwój pożaru. w celu zrozumienia oraz opisania pożaru przedstawiono go w oparciu o towarzyszące zjawiska, tj. inicjacja i rozwój strefy spalania, powstawanie gazowych produktów spalania, wymiana energii i masy w pomieszczeniu oraz jego otoczeniu. Szybkość rozwoju… Czytaj dalej »Pożar w ujęciu teoretycznym cz. 1

Drzwi przeciwpożarowe – czy muszą posiadać tabliczkę znamionową?

  • admin 

Wyrób budowlany – znakowanie, KOT, EOT Drzwi przeciwpożarowe wpisują się w definicję wyrobu budowlanego, która została podana w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Wyrób budowlany oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony… Czytaj dalej »Drzwi przeciwpożarowe – czy muszą posiadać tabliczkę znamionową?

Obiekty, które wymagają wyposażenia w gaśnice. Podstawowe wymagania przy projektowaniu wyposażenia obiektu w gaśnice

  • admin 

Gaśnice należą do grupy podręcznego sprzętu gaśniczego. Gaśnica jest urządzeniem (nie mylić z „urządzeniem przeciwpożarowym”) służącym do gaszenia pożaru w zarodku. Prostota obsługi oraz mobilność powodują, że przeciętna osoba będzie potrafiła obsłużyć gaśnicę. Ponadto etykieta znajdująca się na gaśnicy zawiera między innymi sposób jej użycia. Na rynku występuje wiele rodzajów gaśnic, które są przystosowane do gaszenia… Czytaj dalej »Obiekty, które wymagają wyposażenia w gaśnice. Podstawowe wymagania przy projektowaniu wyposażenia obiektu w gaśnice

Drogi pożarowe – obiekty, do których należy doprowadzić drogę pożarową oraz wymagania techniczne

  • admin 

Drogą pożarową nazywamy wydzielony pas terenu o utwardzonej powierzchni, którego celem jest umożliwienie dojazdu pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o każdej porze roku. Drogę pożarową należy doprowadzić do: Budynku zawierającego strefę pożarową ZL I (strefa pożarowa zawierająca pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących  stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone… Czytaj dalej »Drogi pożarowe – obiekty, do których należy doprowadzić drogę pożarową oraz wymagania techniczne

Komu ma służyć Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego? Wymagania merytoryczne. Obiekty, dla których wymagane jest opracowanie.

  • admin 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem, który powinien odzwierciedlać stan rzeczywisty warunków ochrony przeciwpożarowej danego obiektu. Celem opracowania IBP jest ustalenie sposobów postępowania na wypadek pożaru oraz innego miejscowego zagrożenia. Instrukcja opisuje wymagania ochrony przeciwpożarowej w zakresie technicznym, organizacyjnym oraz porządkowym jakie należy spełniać eksploatując dany obiekt.  Czym nie jest instrukcja bezpieczeństwa… Czytaj dalej »Komu ma służyć Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego? Wymagania merytoryczne. Obiekty, dla których wymagane jest opracowanie.

Operat przeciwpożarowy – wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla miejsc magazynowania odpadów

  • admin 

Operat przeciwpożarowy jest dokumentem, którego sporządzenie ma na celu określenie warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części (stanowiącej odrębną strefę pożarową) lub innego miejsca magazynowania odpadów.   Operat przeciwpożarowy stanowi załącznik do wniosku o zezwolenie na zbieranie/przetwarzanie odpadów, a także wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje mogą sporządzić… Czytaj dalej »Operat przeciwpożarowy – wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla miejsc magazynowania odpadów