Przejdź do treści

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW

Komu ma służyć Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego? Wymagania merytoryczne. Obiekty, dla których wymagane jest opracowanie.

  • admin 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem, który powinien odzwierciedlać stan rzeczywisty warunków ochrony przeciwpożarowej danego obiektu. Celem opracowania IBP jest ustalenie sposobów postępowania na wypadek pożaru oraz innego miejscowego zagrożenia. Instrukcja opisuje wymagania ochrony przeciwpożarowej w zakresie technicznym, organizacyjnym oraz porządkowym jakie należy spełniać eksploatując dany obiekt.

engineer-4925140_1920

Czym nie jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego? Często spotykamy opracowania, w których autor dokonał analizy warunków ochrony przeciwpożarowej. Tym samym wykazując niespełnione konkretnego przepisu, np. klatka schodowa
w obiekcie nie została obudowana i zamknięta drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposażona w urządzenia służące do usuwania dymu. W naszej ocenie IBP powinna oddawać stan faktyczny obiektu – a nie jaki powinien być!