Przejdź do treści

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW

Operat przeciwpożarowy – wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla miejsc magazynowania odpadów

  • admin 

Operat przeciwpożarowy jest dokumentem, którego sporządzenie ma na celu określenie warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części (stanowiącej odrębną strefę pożarową) lub innego miejsca magazynowania odpadów.

 

Operat przeciwpożarowy stanowi załącznik do wniosku o zezwolenie na zbieranie/przetwarzanie odpadów, a także wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje mogą sporządzić operat przeciwpożarowy. W każdym przypadku dokument może zostać sporządzony przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Sporządzenie operatu przeciwpożarowego można powierzyć osobie posiadającej co najmniej tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub ukończone W Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego – tylko w przypadku gdy organem właściwym jest starosta.

 

Kiedy wymagane (nie) jest sporządzenie operatu przeciwpożarowego?

Warunki ochrony przeciwpożarowej zawarte w operacie przeciwpożarowym sporządzonym w przypadku zezwoleń/pozwoleń dot. odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych nie zostanie uzgodniony przez Komendanta Miejskiego (Powiatowego) Państwowej Straży Pożarnej. W związku z powyższym, jeżeli przedsiębiorca wytwarza, przetwarza lub/i magazynuje wyłącznie odpady niepalne, nie ma on obowiązku opracowania operatu przeciwpożarowego. Nawet niewielka ilość odpadów palnych skutkuje koniecznością sporządzenia operatu uwzględniającego już wszystkie rodzaje odpadów.

Jak wygląda proces uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej?

Proces uzyskania pozytywnego postanowienia Komendanta Miejskiego (Powiatowego) PSP nie zawsze przebiega bezproblemowo. Opracowanie operatu jest pierwszym, mogłoby się wydawać najbardziej czasochłonnym etapem. Sporządzający dokument powinien na typ etapie współpracować z samym przedsiębiorcą oraz osobą odpowiedzialną za przygotowanie wniosku dot. odpadów. Po wypracowaniu koncepcji magazynowania odpadów przychodzi czas na złożenie operatu przeciwpożarowego we właściwej Komendzie Miejskiej (Powiatowej) PSP.

  • Komendant Powiatowy (Miejski) Państwowej Straży Pożarnej w terminie 30 dni od złożenia wniosku
    o uzgodnienie warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym wydaje postanowienie.
  • W ramach postępowania w przedmiocie uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej Komendant wydaje: postanowienie pozytywne, postanowienie negatywne lub postanowienie pozytywne pod warunkiem.
  • Postanowienie, w którym Komendant wyraził zgodę na przedstawione w operacie warunki ochrony przeciwpożarowej jest pozytywne.
  • Postanowienie, stawiające dodatkowe wymagania przeciwpożarowe, które nie zostały uwzględnione w operacie przeciwpożarowym jest postanowieniem pozytywnym pod warunkiem.
  • Komendant nie wyraża zgody na rozwiązania przedstawione w operacie przeciwpożarowym wydając postanowienie negatywne.

Uzyskanie postanowienia pozytywnego lub pozytywnego pod warunkiem kończy ten etap postępowania. Operat przeciwpożarowy wraz z uzyskanym postanowieniem można dołączyć do odpowiedniego wniosku dot. odpadów.