Przejdź do treści

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW

Uncategorized

Hydranty wewnętrzne

  • admin 

W jakich budynkach należy stosować hydranty wewnętrzne? Jakie wyróżniamy hydranty? Hydranty wewnętrzne to urządzenia służące do pobierania wody do celów przeciwpożarowych, które wyposażone są w wąż zakończony prądownicą oraz zawór odcinający. Wyposażenie obiektuw hydrant wewnętrzny, dzięki natychmiastowej reakcji użytkowników zwiększa szanse na ugaszenie powstałego pożaru. Poniżej przedstawiono podstawowy podział hydrantów wewnętrznych stosowanych w obiektach: Hydranty… Czytaj dalej »Hydranty wewnętrzne

Praktyczne przeprowadzanie ewakuacji

  • admin 

Czym jest praktyczne przeprowadzenie ewakuacji? Próbna ewakuacja to przeprowadzone w określonych odstępach czasu praktyczne ćwiczenia w zakresie ewakuacji ludzi z obiektu. Z każdego miejsca przeznaczonego do przebywania ludzi w obiekcie powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające sprawne i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożenia lub objętej pożarem. Warunki ewakuacji powinny być dostosowane do sprawności osób… Czytaj dalej »Praktyczne przeprowadzanie ewakuacji

Rozprzestrzenianie ognia – podstawowe informacje

  • admin 

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie pojawia się termin określający stopień rozprzestrzeniania ognia. Stopień rozprzestrzeniania ognia odnosi się do elementów powierzchniowych (np. ścian czy przekrycia dachu) i liniowych (np. izolacje instalacji), a także wyjątkowo do pojedynczych wyrobów takich jak płyty warstwowe. Wyróżniamy następujące stopnie rozprzestrzeniania ognia: NRO… Czytaj dalej »Rozprzestrzenianie ognia – podstawowe informacje