Przejdź do treści

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW

Uncategorized

Impregnacja ogniochronna tkanin i wykładzin

  • admin 

Na czym polega impregnacja ogniochronna tkanin i wykładzin? Impregnacja ogniochronna polega na pokryciu tkaniny lub wykładziny podłogowej wodnym roztworem impregnatu. Impregnacja ma za zadanie doprowadzić materiał do stopnia trudnozapalności lub niezapalności, co bezpośrednio wpływa na opóźnienie momentu zapalenia, a w konsekwencji spowolnienie rozprzestrzeniania pożaru. Gdzie należy stosować uniepalnione tkaniny i wykładziny? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia… Czytaj dalej »Impregnacja ogniochronna tkanin i wykładzin

Hydranty wewnętrzne

  • admin 

W jakich budynkach należy stosować hydranty wewnętrzne? Jakie wyróżniamy hydranty? Hydranty wewnętrzne to urządzenia służące do pobierania wody do celów przeciwpożarowych, które wyposażone są w wąż zakończony prądownicą oraz zawór odcinający. Wyposażenie obiektuw hydrant wewnętrzny, dzięki natychmiastowej reakcji użytkowników zwiększa szanse na ugaszenie powstałego pożaru. Poniżej przedstawiono podstawowy podział hydrantów wewnętrznych stosowanych w obiektach: Hydranty… Czytaj dalej »Hydranty wewnętrzne

Praktyczne przeprowadzanie ewakuacji

  • admin 

Czym jest praktyczne przeprowadzenie ewakuacji? Próbna ewakuacja to przeprowadzone w określonych odstępach czasu praktyczne ćwiczenia w zakresie ewakuacji ludzi z obiektu. Z każdego miejsca przeznaczonego do przebywania ludzi w obiekcie powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające sprawne i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożenia lub objętej pożarem. Warunki ewakuacji powinny być dostosowane do sprawności osób… Czytaj dalej »Praktyczne przeprowadzanie ewakuacji

Rozprzestrzenianie ognia – podstawowe informacje

  • admin 

Stopień rozprzestrzeniania ognia W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie pojawia się termin określający stopień rozprzestrzeniania ognia. Stopień rozprzestrzeniania ognia odnosi się do elementów powierzchniowych (np. ścian czy przekrycia dachu) i liniowych (np. izolacje instalacji), a także wyjątkowo do pojedynczych wyrobów takich jak płyty warstwowe. Wyróżniamy następujące stopnie… Czytaj dalej »Rozprzestrzenianie ognia – podstawowe informacje