Przejdź do treści

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW

Impregnacja ogniochronna tkanin i wykładzin

  • admin 

Na czym polega impregnacja ogniochronna tkanin i wykładzin?

Impregnacja ogniochronna polega na pokryciu tkaniny lub wykładziny podłogowej wodnym roztworem impregnatu.

Impregnacja ma za zadanie doprowadzić materiał do stopnia trudnozapalności lub niezapalności, co bezpośrednio wpływa na opóźnienie momentu zapalenia, a w konsekwencji spowolnienie rozprzestrzeniania pożaru.

Gdzie należy stosować uniepalnione tkaniny i wykładziny?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, do wykończenia wnętrz i na drogach komunikacji ogólnej należy stosować materiały i wyroby co najmniej trudnozapalne. Wymaganie to dotyczy stref pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III i ZL V, a zatem w budynkach i lokalach takich jak:

  • kina, teatry,
  • szpitale, domy dla osób starszych,
  • szkoły, przedszkola, żłobki,
  • hotele, budynki zamieszkania zbiorowego,
  • budynku biurowe i administracyjne,
  • galerie handlowe,
  • budynki użyteczności publicznej.

Jeśli do wykończenia pomieszczeń zastosowano tkaniny lub wykładziny łatwozapalne lub na drogach komunikacji ogólnej występują tkaniny, wykładziny, zasłony, dywany lub inne materiały tekstylne, należy zaimpregnować je ogniochronnie.

Wykładziny co najmniej trudnozapalne należy stosować w pomieszczeniach magazynowych, w pomieszczeniach z podłogami podniesionymi, a także w pomieszczeniach stref pożarowych ZL II, czyli w szpitalach, żłobkach, przedszkolach, domach dla osób starszych.

Jakie rodzaje wyrobów można zabezpieczyć ogniochronnie?

W zakresie impregnacji ogniochronnej możemy zabezpieczać:

  • tkaniny: bawełniane, wełniane, lniane, poliamidowe, poliestrowe – do stopnia niezapalności;
  • wykładziny podłogowe: poliamidowe, polipropylenowe – do klasy Bfl-s1 na podkładach klasy A1 lub A2 reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010, klejonych lub bez klejenia.

Czy impregnacja na wpływ na wygląd zabezpieczanych materiałów?

Poprawnie wykonana impregnacja ogniochronna nie pozostawia śladów. W przypadku pojawienia się miejscowo białych nalotów, należy przetrzeć je wilgotną szmatką w celu usunięcia. Impregnacja nie zmienia również kształtu, koloru ani zapachu materiałów. 

Trwałość zabezpieczenia

Trwałość impregnacji ogniochronnej zależy od kilku
czynników. Przede wszystkim, proces należy powtórzyć w przypadku znacznego
zamoczenia materiału lub po praniu. Gwarancja trwałości zabezpieczenia jest
zależna również od intensywności użytkowania materiału. Po skorzystaniu
z usługi impregnacji ogniochronnej naszej firmy, otrzymują Państwo gwarancję 12
lub 24 miesięcy od daty jej wykonania. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *