Przejdź do treści

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW

ochrona przeciwpożarowa

Obiekty, które wymagają wyposażenia w gaśnice. Podstawowe wymagania przy projektowaniu wyposażenia obiektu w gaśnice

  • admin 

Gaśnice należą do grupy podręcznego sprzętu gaśniczego. Gaśnica jest urządzeniem (nie mylić z „urządzeniem przeciwpożarowym”) służącym do gaszenia pożaru w zarodku. Prostota obsługi oraz mobilność powodują, że przeciętna osoba będzie potrafiła obsłużyć gaśnicę. Ponadto etykieta znajdująca się na gaśnicy zawiera między innymi sposób jej użycia. Na rynku występuje wiele rodzajów gaśnic, które są przystosowane do gaszenia… Czytaj dalej »Obiekty, które wymagają wyposażenia w gaśnice. Podstawowe wymagania przy projektowaniu wyposażenia obiektu w gaśnice

Drogi pożarowe – obiekty, do których należy doprowadzić drogę pożarową oraz wymagania techniczne

  • admin 

Drogą pożarową nazywamy wydzielony pas terenu o utwardzonej powierzchni, którego celem jest umożliwienie dojazdu pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o każdej porze roku. Drogę pożarową należy doprowadzić do: Budynku zawierającego strefę pożarową ZL I (strefa pożarowa zawierająca pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących  stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone… Czytaj dalej »Drogi pożarowe – obiekty, do których należy doprowadzić drogę pożarową oraz wymagania techniczne

Komu ma służyć Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego? Wymagania merytoryczne. Obiekty, dla których wymagane jest opracowanie.

  • admin 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem, który powinien odzwierciedlać stan rzeczywisty warunków ochrony przeciwpożarowej danego obiektu. Celem opracowania IBP jest ustalenie sposobów postępowania na wypadek pożaru oraz innego miejscowego zagrożenia. Instrukcja opisuje wymagania ochrony przeciwpożarowej w zakresie technicznym, organizacyjnym oraz porządkowym jakie należy spełniać eksploatując dany obiekt.  Czym nie jest instrukcja bezpieczeństwa… Czytaj dalej »Komu ma służyć Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego? Wymagania merytoryczne. Obiekty, dla których wymagane jest opracowanie.

Operat przeciwpożarowy – wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla miejsc magazynowania odpadów

  • admin 

Operat przeciwpożarowy jest dokumentem, którego sporządzenie ma na celu określenie warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części (stanowiącej odrębną strefę pożarową) lub innego miejsca magazynowania odpadów.   Operat przeciwpożarowy stanowi załącznik do wniosku o zezwolenie na zbieranie/przetwarzanie odpadów, a także wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje mogą sporządzić… Czytaj dalej »Operat przeciwpożarowy – wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla miejsc magazynowania odpadów