Przejdź do treści

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW

Outsourcing obowiązków z zakresu ochrony ppoż.

Szukasz firmy, która zrealizuje za Ciebie obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej?
Czy ilość obowiązków i wymagań przeciwpożarowych jakie nakładają obowiązujące przepisy jest dla Ciebie uciążliwa? Chcesz oddelegować obowiązki (oraz odpowiedzialność) za kwestie bezpieczeństwa pożarowego? Jest to popularna i zrozumiała praktyka. Sprawy związane z bezpieczeństwem pożarowym nie należą do prostych, stąd rozsądne jest powierzenie ich profesjonalistom.

Co oferujemy? Powierzając nam opiekę nad budynkiem, w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zdejmujesz z siebie odpowiedzialność. Przejmujemy wszystkie obowiązki wynikające z przepisów, a w szczególności:
 • prowadzimy dokumentację przeciwpożarową i dbamy o jej kompletność/jakość;
 • pilnujemy aby w budynku nie były wykonywane czynności zabronione z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
 • systematycznie usuwamy nieprawidłowości, które są konieczne do usunięcia;
 • terminowo wykonujemy przeglądy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
 • informujemy Cię o aktualnym stanie bezpieczeństwa pożarowego w budynku;
 • reprezentujemy Cię przed organami Państwowej Straży Pożarnej;
 • opiniujemy prace remontowo-budowlane pod kątem zgodności z przepisami przeciwpożarowymi;
 • przeprowadzamy cykliczne kontrole stanu bezpieczeństwa pożarowego.
 • Dlaczego my?
 • Obecnie dbamy o bezpieczeństwo pożarowe zarówno w budynkach użyteczności publicznej jak i produkcyjno-magazynowych.
 • Posiadamy doświadczenie zarówno w kwestiach merytorycznych jak i praktycznych.
 • Wiemy w jaki sposób „skierować prośby” do użytkowników budynku w celu usunięcia składowanych materiałów palnych na korytarzach, klatkach schodowych oraz w garażach.
 • Nasza zaangażowanie – Twoje bezpieczeństwo.
 • Gwarancja?
  Wszystkie wykonywane przez nasz czynności są zgodne z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zlecając nam outsourcing przeciwpożarowy bierzemy pełną odpowiedzialność za realizowane przez nas zadania.