OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

Wytwarzasz, przetwarzasz, bądź magazynujesz odpady palne?
Został na Ciebie nałożony obowiązek załączenia operatu przeciwpożarowego?

Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom przygotujemy koncepcję gospodarowania odpadami zapewniającą bezpieczeństwo pożarowe. Warunki ochrony przeciwpożarowej miejsc wytwarzania, przetwarzania oraz magazynowania odpadów zostaną przedstawione w operacie przeciwpożarowym. Zajmiemy się uzgodnieniem dokumentacji z Komendantem Powiatowym (Miejskim) PSP, a Ty otrzymasz pozytywne postanowienie. 

Skontaktuj się z nami, aby umówić spotkanie.