PROJEKTOWANIE INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH

 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Chcesz wyposażyć obiekt w instalację, która wykryje pożar, a następnie powiadomi użytkowników oraz Państwową Straż Pożarną?
Powierz nam opracowanie koncepcji zabezpieczenia budynku, a następnie jej realizację. Nie ulega wątpliwości, że wczesna detekcja zagrożenia pożarowego znacznie podnosi bezpieczeństwo ludzi przebywających w budynku. Skontaktuj się z nami aby ustalić szczegóły. 

 

 

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

INSTALACJA SŁUŻĄCA DO USUWANIA DYMU

Urządzenia służące do usuwania dymu z przestrzeni klatek schodowych pełnią istotną rolę w bezpieczeństwie osób ewakuujących się oraz ekip ratowniczych, które podejmują działania w obiekcie. Nasze rozwiązania bazują na wymaganiach polskich oraz zagranicznych norm. Zaprojektujemy, a następnie wykonamy instalację.
Czy wiesz, że w użytkowana instalacja musi być poddawana regularnym przeglądom?
Zaopiekujemy się instalacją, tak aby zawsze była w 100% sprawna. 

OŚWIETLENIE AWARYJNE ORAZ ZNAKI EWAKUACYJNE

Zapewnienie bezpiecznych warunków ewakuacji można uzyskać m.in. poprzez odpowiednie oświetlenie dróg ewakuacyjnych oraz wskazanie kierunków i wyjść ewakuacyjnych. Oświetlenie awaryjne zostaje uruchomione w momencie, gdy nastąpi awaria oświetlenia podstawowego. Powodem może być np. przerwa w dostawie energii elektrycznej do budynku. Opracujemy dla Ciebie projekt instalacji oświetlenia awaryjnego bazujący na najnowszych standardach. Zadzwoń lub napisz – ustalimy szczegóły współpracy.