SCENARIUSZ POŻAROWY

Analiza warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego oraz opracowanie koncepcji funkcjonowania systemów (instalacji) bezpieczeństwa tworzą scenariusz pożarowy. Celem jego opracowania jest określenie współdziałania między sobą poszczególnych systemów (instalacji) bezpieczeństwa w zależności od m. in. miejsca wystąpienia pożaru oraz sposobu jego wykrycia. 

Eksperci w naszym zespole opracowujący scenariusze pożarowe dbają o to aby był on idealnie dopasowany do danego obiektu. Na etapie opracowania dokumentu rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych nawiązuje współpracę z projektantami w zakresie architektury oraz instalacji. 

Czy wiesz, że prawidłowe współdziałania systemów bezpieczeństwa może uchronić ludzi przez zagrożeniem oraz budynek przed rozprzestrzenianiem się pożaru? 

Zapraszamy do kontaktu, skorzystaj z naszej pomocy.