INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Jeżeli jesteś Właścicielem, Zarządcą lub Użytkownikiem obiektu lub terenu to do Twoich obowiązków należy zapewnienie odpowiedniego stanu ochrony przeciwpożarowej. Nasz zespół specjalistów zajmie się tym. Przeanalizujemy warunki ochrony przeciwpożarowej wskazanego przez Ciebie obiektu. Otrzymasz dokument stanowiący Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. Doświadczenie pokazuje, że współpraca nie powinna zakończyć się na przekazaniu dokumentacji. Zapoznamy użytkowników obiektu lub terenu z najważniejszymi postanowieniami Instrukcji.