Czym jest operat przeciwpożarowy?

  • by

Operat przeciwpożarowy jest dokumentem zawierającym warunki ochrony przeciwpożarowej jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.