EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących oraz w sytuacji gdy budynek uznaje się za zagrażający życiu ludzi – konieczne jest dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
W sytuacji gdy obiektu nie da się wprost dostosować do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej należy opracować ekspertyzę techniczną, która wskazuje rozwiązania inne niż określone w rozporządzeniu.