DORADZTWO TECHNICZNE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Kwestie bezpieczeństwa pożarowego są niepodważalnie jednymi z najbardziej istotnych w procesach projektowania, budowania oraz użytkowania obiektów budowlanych. Mnogość oraz zawiłość przepisów przeciwpożarowych niejednokrotnie sprawia problemy przy ich interpretacji. Nasz zespół bazujący na wiedzy i doświadczeniu rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz specjalistów ochrony przeciwpożarowej rozwiąże każdy problem. Możesz skonsultować z nami rozwiązania projektowe, umówić się na wizję lokalną obiektu, a także zlecić opinię w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zapraszamy do kontaktu.