BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Do obowiązków pracodawcy należy przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy. Prawo przewiduje również szkolenie okresowe, którego celem jest przypomnienie oraz utrwalenie wiedzy z zakresu BHP

Pracodawco, skontaktuj się z nami i skorzystaj ze szkoleń oferowanych przez nas. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów organizujemy szkolenia
z dziedziny BHP w formie online